• Mecze są rozgrywane według zasad gry w tenisa ziemnego ( do dwóch zwycięskich setów, w przypadku wyniku 6:6 w pierwszych dwóch setach decyduje tie-break, w trzecim decydującym  super tie-break do 10,  lub  decydujący set ( w przypadku 6:6- tie-break ), przy czym pierwszeństwo w wyborze ma decydujący set.
 • Mecze rozgrywane będą w  dwóch grupach A i B w systemie każdy z każdym w dwóch rundach .Po I rundzie  po 3 najlepszych zawodników z każdej z grup oraz najlepszy zawodnik z miejsca 4 ( decyduje kolejność dużych punktów kolejno setów i małych punktów ) stworzą grupę C pozostali zawodnicy stworzą grupę D. W grupach C i D później również mecze będą rozgrywane systemem każdy z każdym.
 • W przypadku wyniku 2:0 zwycięzca otrzymuje 3 pkt ,przegrany 1 pkt.
 • W przypadku wyniku 2:1 zwycięzca otrzymuje 2,5 pkt, przegrany 1,5 pkt.
 • Walkower  0pkt/2,5 pkt.
 • Po podsumowaniu dwóch rund zostaną rozegrane mecze rundy finałowej ( play-off ) . O szczegółach rundy play-off wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani w osobnym komunikacie.
 • Zawody będą rozgrywane na krytym korcie w Radłowie na podstawie logowania się do aplikacji https://app.tenis4u.pl/#/court/map/start na specjalne konto ligowe umożliwiające zdalne otwieranie drzwi w celu dostania się na kort.
 • Każdy zawodnik ma rozegrać w każdej rundzie w określonym terminie

( tura ) mecze z wyznaczonymi osobami z grupy.

 • Terminy rozgrywania meczów prosimy uzgadniać z koordynatorem ligi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 telefonicznie 667 440 767. Telefony bądź wiadomości wykonane w innym terminie nie będą uwzględniane w rozpisce ligi.
 • Proszę nie odkładać żadnego meczu na ostatnia chwilę. Na krytym korcie w Radłowie zostały zarezerwowane  terminy stałe:
 •  w każdy poniedziałek od godziny 17.00 – 19.00 i od 21.00-23.00
 • w każdy czwartek od godziny 16.00-18.00 i od  18.00-20.00.
 •  w każdą środę od godziny 19.00-21.00 i od 21.00 -23.00
 • Pozostałe terminy ustalamy indywidualnie na podstawie terminów wolnych w aplikacji https://app.tenis4u.pl/#/court/map/start. Każdy termin uzgodniony przez dwóch zawodników należy zgłosić koordynatorowi telefonicznie 667 440 767 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 ( tylko sms 667 440 767 ).  
 • Wyniki należy podać telefonicznie ( tylko wiadomość sms ) do 24 godziny od momentu zakończenia spotkania.
 • Zawodnik , który wygrał mecz , zgłasza wynik do sekretariatu zawodów (najlepiej na e-mail: sport@gminaradlow.pl lub sms na numer 667-440-767).
 • Zatwierdzając regulamin oświadczam że akceptuję ustawę o ochronie danych osobowych – RODO w myśl której każdy uczestnik  Radłowskiej Ligi Tenisa wyraża zgodę na podanie i przetwarzanie przez Sekretariat Radłowskiej Ligi Tenisa danych  osobowych ( nazwisko, imię, nr tel. ,adres e-mail ) na potrzeby i cele prowadzenia obsługi Ligii .

W przypadku nie podania wyniku w wyznaczonym terminie lub nierozegrania meczu do końca rundy zostanie orzeczony walkower po przeanalizowaniu przyczyn przez sekretariat zawodów. W kwestiach nieuregulowanych decyzję podejmuje sekretariat zawodów.

Wyniki umieszczane będą na stronie internetowej : www.radlowtenis.pl

Rezerwacji kortu w Radłowie dokonujemy stosując się do instrukcji – załącznik nr 1  do regulaminu.

PŁATNOŚCI !!!

Płatności za ligę obliczone zostały na podstawie ustalonej opłaty za wynajęcie kortu przypisanej dla uczestników ligi. Stawka za godzinę meczową to 50 zł. Każdy z zawodników rozegra minimum 12 meczów w fazie I i II rozgrywek co daje kwotę 600 zł od zawodnika.  W związku z tym płatności zostaną podzielone na 3 transze po 200 zł płatne do :

I transza – 200 zł płatna do 15.11.2023 r.

II transza – 200 zł płatna do 15.12.2023 r.

III transza – 200 zł płatna do 15.01.2024 r.

Płatności dokonujemy na dane :

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADŁOWIE , UL. SZKOLNA 1  33-130 RADŁÓW NIP: 8733245204 , REGON : 121840870

Nr. Rachunku : 32 85890006 0240 0188 6416 0008

Prosimy o terminowe wpłaty tytułem : Transza I – Liga Tenisa Open – Imię i Nazwisko Zawodnika

Regulamin -Letnia edycja 2023

 • Mecze są rozgrywane według zasad gry w Tenisa do dwóch zwycięskich setów. Trzeci set rozgrywamy Tie-break do 10 zdobytych punktów a przy stanie 9:9 do dwóch punktów przewagi.
 • Mecze rozgrywane będą w trzech 7-osobowych grupach systemem każdy z każdym
 • W przypadku wygranego meczu 2:0 – zwycięzca otrzymuje 3 pkt, przegrany 1 pkt.
 • W przypadku wyniku 2:1 – zwycięzca otrzymuje 2,5 pkt, a przegrywający 1,5 pkt.
 • Walkower- zwycięzca otrzymuje 3 pkt, a poddający mecz 0 pkt.
 • O kolejności miejsc w poszczególnych grupach decydują: 1) łączna ilość zdobytych punktów 2) Bilans bezpośrednich meczów pomiędzy zawodnikami o tej samej ilości punktów 3) Łączny bilans wygranych i przegranych gemów we wszystkich rozegranych meczach grupowych.
 • Po zakończeniu pierwszej rundy rozgrywanej systemem każdy z każdym nastąpi podział zawodników na grupy 1, 2 i 3:
  • Grupę 1 utworzą zawodnicy którzy zajmą 1 i 2 miejsca w swoich grupach oraz dodatkowo zawodnik z 3 miejsca który osiągnie najlepszy wynik punktowy.
  • Grupę 2 utworzą pozostali zawodnicy z 3 miejsc, gracze z 4 miejsc oraz dwóch najlepszych zawodników z 5 miejsc z najlepszym bilansem punktowym
  • Grupę 3 utworzy najsłabszy z graczy z 5 miejsca oraz zawodnicy z miejsc 6 i 7 poszczególnych grup
 • W drugiej rundzie zawodnicy ponownie będą rozgrywali mecze w poszczególnych grupach w systemie każdy z każdym
 • Po zakończeniu tej rundy po dwóch najlepszych graczy uzyska promocję do grupy wyższej, oraz dwóch najsłabszych zawodników spadnie do grupy niższej
 • Po rundzie drugiej na podstawie aktualnego rankingu odbędą się mecze play-off w systemie do dwóch przegranych, tzn. druga przegrana eliminuje z możliwości toczenia meczów o czołowe miejsca w cyklu rozgrywek. Pozostaną wtedy zawodnikom do rozegrania mecze o poszczególne miejsca.
 • Na zwycięzcy meczu spoczywa obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wyniku spotkania do biura zawodów – sms na nr tel. 606 354 053 lub na Grupie WhatsApp.
 • Wyniki meczów oraz aktualna klasyfikacja rozgrywek będzie na bieżąco uzupełniana na stronie internetowej www.radlowtenis.pl w zakładce RLT 2023 – edycja letnia.
 • Mecze rozgrywane są zgodnie z podanym terminarzem. Dopuszcza się możliwość rozegrania zaległego meczu nie później niż w kolejnej turze, czyli z maksymalnie tygodniowym opóźnieniem. Po tym terminie Organizator zastrzega sobie przyznanie jednostronnego bądź obustronnego walkowera na podstawie oceny przyczyny nierozegrania meczu.
 • Podczas meczu używamy piłek zaakceptowanych przez obu zawodników. W przypadku braku jednomyślności o wyborze decyduje losowanie. Gramy piłkami własnymi.
 • Mecze ligowe rozgrywane są na korcie ziemnym w Radłowie przy ul. Brzeskiej, po uprzednim dokonaniu rezerwacji terminu w systemie Tenis4U. W przypadku złych warunków pogodowych uniemożliwiających rozegranie meczu w wyznaczonym terminie istnieje możliwość rozegrania meczu na korcie krytym w Radłowie przy ul. Glowskiej, pod warunkiem dokonania rezerwacji hali w systemie Tenis4U oraz pokrycia kosztu wynajmu kortu krytego w cenie 30 zł/godz.
 • W przypadku obopólnej zgody zawodników dopuszcza się możliwość rozegrania meczu na innym obiekcie, przy czym opłata za wynajem kortu spoczywać będzie na uczestnikach spotkania.
 • Opłata za udział w rozgrywkach ligowych wynosi 330 zł od uczestnika i powinna zostać uiszczona w terminie do 31.05.2023 r.