PODAWANIE WYNIKÓW SPOTKAŃ :

TEL:

e-mail:

Pytania dotyczące Ligi oraz wiadomości znajdujących się na stronie proszę kierować na powyższego maila.